ניתוח איומים

ניתוח איומים – סקר סיכונים

לחברת EMG נסיון רב בביצוע סקר סיכונים וניתוח איומים לצורך מתן פתרון טכנולוגי עדכני
ומתאים לאיומים ולתרחישים המוגדרים. הפתרון הטכנולוגי אשר יגובש נשען על תוצאות הסקר ומסקנותיו.

הבסיס לפתרון הטכנולוגי ולהגדרת המערכות המתאימות הוא סקר הסיכונים.
חברת EMG מבצעת סקרי סיכונים וניתוח איומים ברמה גבוהה ביותר ובעלת נסיון רב בתחום.

לאחר ביצוע סקר הסיכונים וניתוח האיומים אליהם חשוף הארגון תגובש תפיסת האבטחה וצרכים בהגנה בפני תקיפות סייבר.
ותכנון מפורט של המערכות הטכנולוגיות הנדרשות והמתאימות ביותר.

דילוג לתוכן