פרוגרמה

שלב האפיון הראשוני והכנת הפרוגראמה:

  • לימוד המצב הקיים והגדרת הצרכים.
  • תפיסת המערכות הדרושות.
  • ניתוח והצגת חלופות לפתרון.
  • הכנת תרשימי חד קו והצבת אלמנטים.
  • המלצה על החלופה הנבחרת.
  • הכנת אומדן תקציב ראשוני.
  • ניתוח עלות מול יעילות.
דילוג לתוכן