הכנת מכרזים

הכנת מכרזים וניתוח הצעות: 

  • קביעת תנאי הסף למענה למכרז
  • הגדרת קבלנים וספקים למכרזים
  • ניתוח הצעות והמלצה על קבלן זוכה
  • סיוע במשא ומתן עם קבלנים
  • סיוע בחתימת חוזה
דילוג לתוכן