תכנון מפורט

תכנון מפורט:

  • הכנת מפרט טכני
  • הכנת תוכניות תשתית והצבת אלמנטים
  • הכנת כתבי כמויות
  • בקרת איכות
  • הגדרת בדיקות קבלה
  • הגדרת תחזוקה וטיפול מונע לכלל המערכות (גם לאחר גמר האחריות)
דילוג לתוכן