מערכות הגנה בפני התקפות סייבר

ייעוץ ותכנון בנושא אבטחת מידע לתשתיות קריטיות מערכות -OT (הגנה בפני בסייבר)

  • מיפוי נכסי מידע ,קביעת  האיומים  וביצוע סקר סיכונים.
  • הכנת פרוגראמה הכוללת ארכיטקטורה לפתרון מבוסס הגנה בשכבות (Defense in depth) מותאם לארגון.
  • תכנון מרכזי SIEM\SOC.
  • תכנון מפורט ליישום.
  • ליווי ,פיקוח והכנת נהלים.
דילוג לתוכן