שירות בתי הסוהר
 • בית סוהר איילון (רמלה) מכלול של 5 בתי סוהר
 • מוקד אזורי כולל מערכות ביטחון – CCTV, שליטה על דלתות ושערים, מצוקה, בקרת פטרול, מערכת גדר אלקטרונית היקפית + CCTV, הקלטה דיגיטלית, מערכות קשר אלחוט מקומיות וארציות, מערכות כריזה ואינטרקום, יומני שליטה מקומיים וחדר בקרה מרכזי.
 • בית סוהר שטה – מכלול של 3 בתי סוהר
 • מערך הגנה היקפי הכולל מערכת גדר אלקטרונית + CCTV + VMD מערכות פנימיות – גילוי פריצה, שליטה על דלתות ושערים, מצוקה, בקרת פטרול, אינטרקום, כריזה, מערכות קשר אלחוטיות – מקומיות וארציות. הקלטה דיגיטלית – מוקד בקרה מרכזי ויומני שליטה מקומיים.
 • כלא מגידו- מערך ביטחון – 10 אגפי כליאה כולל CCTV, שליטה על דלתות מעברים, כריזה, אינטרקום, מצוקה, בקרת פטרול, הקלטה דיגיטלית ומוקד בקרה מרכזי.
 • רימונים ב’– מערך ביטחון – 6 אגפי כליאה, 8 יומנים ומכלול מבקרים וביקורים. כולל-CCTV, שליטה על דלתות מעברים, כריזה, אינטרקום, מצוקה, בקרת פטרול, הקלטה דיגיטלית ומוקד בקרה מרכזי.
 • מערכת ויעוד אודיו וידאו – בין היכל המשפט תל אביב ובית המעצר אבו כביר.
 • בית הסוהר הפרטי באר שבע – BOT (הועבר להפעלת שב”ס)
 • מערכות הביטחון ההיקפיות + CCTV, מערכי הכריזה ובידוק, חדר בקרה מרכזי ויומני   שליטה מקומיים, גילוי פריצה ומערכות מצוקה, ערנות זקיפים/סוהרים, בקרת פטרול, תאי סינון , שליטה על דלתות, מע’ כריזה ואינטרקום, CATV, ומערכות קשר אלחוטי.
 • כלא אלה (ב”ש)
 • תוספת מבנה כליאה ל- 400 אסירים + מבנה תעסוקה + מנהלה – תכנון מערכות ביטחון , תשתיות תקשורת וטלפוניה ,  CATV , מערכת בקרת מבנה + שילוב בחדר הבקרה המרכזי של הכלא (בביצוע )
דילוג לתוכן